2016 Yılı Exproof Ürün Kataloğumuz Yayınlandı

EKSPERT MÜHENDİSLİK, 2007 yılı başından beri ex-proof (alev sızdırmaz) elektrik malzemeleri  satışı yapmakta olup her geçen ürün çeşitliliğini artırmaktadır.

Patlamaya Karşı Korumalı ürünlerden, Zırhlı - Zırhsız Kablo Rakorlarına; Boru Armatürlerinden Boru Tesisat Malzemelerine kadar bir çok kategori altında ürünün pazarlama ve satışını yapan firmamız 2015 yılında yeni ürün kataloğunu yayınladı. 

Atex Sertifikalı  ex-proof ürünlerinin yer aldığı yeni kataloğumuzun baskısını bizimle iletişime geçerek isteyebilirsiniz.

Online Katalog için tıklayınız

Atex Sertifikası Nedir ?
Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles" teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmaktadır. 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren AT’de satılan patlama tehlikesine tabi ortamlarda kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanlar için bu kurallar zorunludur. Bu tarihten itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünler ATEX onaylı olmalı ve sembolünü taşımalıdırAB ülkelerinde, kullanılacak ex-proof ürünlerin ATEX sertifikalı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ülkemizde de, ATEX Yönetmeliği Avrupa Birliğinin 94I9IEC direktifine paralel olarak, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede, “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (94I9IAT)” olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanarak kabul edilmiştir. Bu yönetmeliğe göre kullanılacak tüm ex-proof malzemeler ATEX (ATmosphere EXplosive) sertifikalı olmak zorundadır. Bu tanıma uymayan malzemelerin kullanılması güvenlik açısından uygun olmayacağı gibi olası kontrollerde de Avrupa Birliğinin 94I9IEC ve 1999I92IEC direktifleri ile yukarıda belirtilen yönetmelik ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırılık oluşturacaktır. Ayrıca, itfaiye teşkilatları ve sigorta kuruluşları da kullanılacak malzemelerde bu özellikleri aramaktadırlar.
Exproof Nedir ?

Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları gibi yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı şartlarında veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz , toz, veya yanıcı madde buharı gibi nedenlerle)patlayıcı ortam oluşmaktadır. Elektrik aletlerinin çıkardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara neden olmaktadırlar. Bu nedenlerle bu gibi iş yerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. İşte bu olaya EXPROOF ve kullanılan elektrikli aletlere de exproof elektrikli aletler adı verilmekte ve ticari piyasada bu isimlerle tanınmaktadırlar. Aslında exproof tabiri Amerikan uygulamasından alınmış olup Türkçesi yazımızın başlığında olduğu gibi PATLAYICI ORTAMLAR ve PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ ALETLER şeklinde olmalıdır. Exproof yerine kısaca PATLAMAYA KARŞI KORUNMUŞ tabiri de kullanılabilir. Bu konuda İngiliz sanayi çevrelerinde EXPLOSİON PROTECTION ve Alman sanayi çevrelerinde de EXPLOSIONSSCHUTZ tabirleri kullanılmaktadır. (Elektrik Yük. Müh. M. Kemal Sarı Eylül 2007)

Yukarıda yapılan tanımlamadan da anlaşılacağı gibi söz konusu ortamda kıvılcım veya ark çıkaracak bir cihaz olmalıdır. Kablolar ise yapı olarak kendi başına ark çıkarmazlar. Ancak kesildiklerinde veya kısa devre oluşturacak bir darbe aldıklarında ark söz konusu olur. Şartnameler veya standartlar normal olmayan durumlara göre yazılmadıklarından kablo için bu tabir söz konusu değildir. Ancak piyasa da Ex-Proof tabir edilen kablolar da darbelere karşı dayanıklı olması için zırh ve alevi geciktirme ön planda tutulmaktadır. Bu , Ex-Proof sistemde yardımcı ve önlem olarak nitelendirilebilir. Bu önleme yönelik yapı ve özellikler zamanla kablo da da ex-proof olan ve olmayan yapı kavramını beslemiştir.

Bu sistemlerde esas olan emniyetli, devre ve sistem kurmaktır. Kablo da bu ortamlara uygun sınıflandırma ve buna bağlı belgelendirmeden çok söz edilmezken kablo bağlantı kutularında (rakor, klemens ve terminal kutuları) sızdırmazlık önemlidir. Bunlarda Ex-Proof sertifika aranmaktadır

Ortamda hareketli uygulamalar için bir kablo kullanılıyorsa sürtünme den dolayı oluşabilecek statik elektrik ve buna bağlı riskten zaman zaman bahsedilse de ; kablo kılıfında antistatik malzeme kullanılması bu küçük olası riski de ortadan kaldırmıştır.

Temel anlamda EX-Proof kablodan çok Ex-Proof alet kablosundan söz edilebilir. Kurulan veya kurulacak olan devre veya sistemin Ex-Proof olması için seçilen kablonun da yapıyı destekler özellikte olması önemlidir. Örneğin renk ayrımı yapabilmek için kılıf renginin mavi seçilmesi ( tüm devre elemanlarında aynı uygulama yapılarak), kablonun alev geciktirici olması, zırhlı seçilmesi vs...

Alev geciktirme özelliği ilgili IEC/EN standartları baz alınabilir. Bunlar imalatçıların katalog sayfalarında da açıkça belirtilmelidir. Zırhlı kablo seçiminde ise farklı zırh tipleri vardır ve bu tip uygulama yerine göre seçilebilir. Daha çok çelik tel sargı ve çelik tel örgü tercih edilmekle beraber , bazı uygulama ve ülkelerde çift kat çelik bantta kullanılmaktadır.

Ex-Proof ile ilgili direktife ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış kullanım kılavuzunun 68. ve son sayfasında net olarak gösterildiği gibi elektrik kabloları bu direktifin kapsamına girmeyen ekipmanlar arasında gösterilmiş ve Ex-proof veya ATEX sertifikası kapsamının dışında bırakılmışlardır.


Sorunuzu bize sorun, biz cevaplayalım !